Каньонът на Шейтан дере

 

Водопадите на Шейтан дере

 

Подготовка за скок във водата

 

Тиймбилдинг в Кресненското дефиле

 

СПА комплекс Шейтан дере

 

В зората на каньонинга

 

Тимбилдинг в долината на река Струма

 

Долината на дявола

 

Тимбилдинг в басейна на СПА хотела

 

 

Struma River in the Kresna Gorge 3/3

"Shaitan dere" canyon

 

Вировете на Влахинска река Previous photos

 

All albums

 

 

.