Алпийски клуб Еделвайс

 

Филмов проект

РОДОПИТЕ - НЕОБИКНОВЕНАТА ПЛАНИНА

Родопите са първата суша на балканския полуостров. Издигането и разчленяването на планинския масив се случва през далечната Юра или преди 140 милиона години. В последствие Родопите са частично заливани от водни басейни, като съвременния релеф се оформя от вулкани през периода Палеоген или преди повече от 35 милиона години. Днес най-високите върховете на планината се издигат над 2000 метра, а реките образуват дълбоки долини и труднопроходими ждрела.

Планинската верига на Родопите е естествена граница между континенталния и средиземноморски климат в района на Балканския полуостров. Тази климатична особеност заедно с надморската височина в западната част на планината предопределят обилни валежи и много слънчеви дни. Добрите условия за живот, съчетани с пресечения релеф на Родопите съхраняват и до днес местообитания на ценни животински видове и растения, които се срещат само в тази част на планетата земя...

Двете серии на филма обхващащи съответно източната и западната част на планината са реализирани по поръчка на Проект Родопи - Програма UNDP на ООН.  

 

Гледай филма за източни Родопи     Източни Родопи - видеоклип