Алпийски клуб Еделвайс

 

ПРОЕКТ "ДРУГОТО МОРЕ"

разказ в картини - продължение

  • Болата,  Шабленското и Дуранколашкото езера са важни орнитологични местообитания, намиращи се северното от нос Калиакра. През лятото те са дом на долитащите от юг щъркели, а през зимата приютяват птиците идващи от по северните райони на континента.

  • Червеногушата гъска е защитен вид, който долита през зимата в България. За опазване на застрашени видове и техните местообитания по българското Черноморие са обявени защитени територии. Една от тях е резервата Камчийски пясъци. Разпростира се южно от устието на река Камчия.

  • Защитена местност „Камчийски пясъци” включва най-големия черноморски пясъчен плаж в България. Тя опазва уникално съчетание от дюни и лонгозни гори. Значението й е признато както с националния й статут, така и с включването й в списъците на редица международни документи. „Камчийски пясъци” е обект от екологичната мрежа Натура 2000 на Европейския съюз. Действия на последните две правителства, решение на Върховния административен съд и инвеститорски интерес на практика ликвидират този уникален природен комплекс.

  • Решение на предишното правителство направи възможна незаконна продажба на земи от защитена местност „Камчийски пясъци” на частен инвеститор, реализирана от настоящото правителство. След придобиване на собственост върху земята, фирмата оспори пред Върховния административен съд заповедта за обявяване на защитена местност „Камчийски пясъци”, тъй като природозащитният режим пречи на строителните намерения. Съдът не само взе решение в полза на това искане, но изтъкна аргументи, които заплашват статута на още над 250 защитени природни обекти в цялата страна. Повече по темата в Кампания за по добро природозащитно законодателство.
  • На табелата над сметището е написано "Land for sale". Снимката е от района на Шабла. Там между Шабла, Тюленово и Камен бряг се предвижда строеж на комплекс от голфигрища. Спорт изключително популярен в България... В преследването на западноевропейския туристически поток инвеститорите забравят, че и българите имат нужда от море...
  • Битови отпадъци изхвърлени от летовници по плажната ивица на Камчийски пясъци. Липсата на природозащитна култура у нашенеца е една от основните заплахи за дивата природа в България.
  • Хората, птиците и рибите. Всеки очаква да изяде другия...

Другото море - начало

Галерия на Другото море - начало

Гледай филма за морето