Алпийски клуб Еделвайс

 

дОЛИНАТА НА СКАЛНИТЕ РИСУНКИ

 

Проектът "Долината на скалните рисунки" е награден от Дарителската програма на MOTO-PFOHE за опазване на природното и културно наследство на България - 2012

 

 Скална рисунка на елен при село Карлуково Скална фреска на човешка фигура при село Царевец, Мездра

Изображения на елен и човешка фигура от "Долината на скалните рисунки"

 

ВМЕСТО ПРЕДИСТОРИЯ

През 1996-та година, при заснемането на филм, представящ природните забележителности на Искърското дефиле, нашият екип попадна на статия от старо списание. Хартията, от времето на социализма, описваше старинни графити, издълбани в пещерни ниши, близо до град Мездра. Темата със скалните рисунки, тогава така и не намери място във филмовия сюжет, но година по-късно посетихме, описания в списанието район. По карта локализирахме село Царевец, което се намира над северния бряг на река Искър близо до град Мездра. От селото с колела се спуснахме към местността Говедарника, която представлява крайречна тераса, оградена със скален венец. След като карането на колело стана невъзможно от изпречилите се на "пътеката" храсти, нашият път продължи през лабиринт от бодливи клони, преплетени дървета, пълзящи растения и змийски обитания. Така, леко поодрани от гъсталака, достигнахме няколко скални ниши, пълни с прах и паяжини. Почти си мислех, че нищо няма да намерим в този пущинак, когато моята спътница Яна се вгледа в едната от стените на пещерата пред нас. По равната на пръв поглед скала, започнаха да се открояват изображения на човешка фигура с лък, елени, чапла, други причудливи и мистични изображения... Дали скалните графити бяха дело на древен зограф или на по-съвременен "автор" не можеше да се прецени на пръв поглед. За всеки случай решихме да не разгласяваме видяното, за да предпазим района от иманярска и туристическа инвазия.

През 2006-та година организирахме воден поход по река Искър, между градовете Мездра и Роман. Когато лодките минаваха покрай района на скалните рисунки, разказах на моите приятели историята за бодливата пътека и къде води тя. Екипажът веднага прояви интерес и изрази готовност да види "местната забележителност". Спряхме на брега и "преплувахме" морето от преплетени клони, които се намираха между реката и скалите. Видяното истински очарова моите спътници. Един от тях, който бе студент в художествената академия дори изказа мнение, че начинът, по който са направени изображенията силно наподобяват тема от учебника по история на изкуството. Нашият кандидат художник, тогава не си спомни повече подробности от лекциите в академията, но обеща, да изкара шестица на изпита и по-късно да ни информира по въпроса. Така от художествените среди разбрахме, че защриховането на скални фрески с наклонени черти или ромбовидни фигури, не е модерно течение в съвременното, инженерно чертане, а стил за рисуване на "скални графити", характерен за по-древни времена.

Скалния венец при местността "Говедарника", в района на село Царевец и скални графити в една от пещерните ниши  

Местността Говедарника при село Царевец Скални фрески от района на село Царевец

Две години по-късно аз и моята спътница, в приключенията и в живота обикаляхме скалните арки и ниши между селата Кунино и Карлуково. Скалите в този район се намират също до река Искър, на около 30 километра източно от рисунките при село Царевец. Пробивахме път през гъсталака под скален масив, който може би ставаше за катерене. Яна реши да се изкачи, без въже, няколко метра по стените на стръмна скална ниша, за да провери дали има шанс за лесно излизане към върха на скалния венец. Тъкмо се канех да кажа на дамата да слиза, за да не падне от високо, когато тя ми съобщи, че вижда издълбано в скалите изображение на елен. Веднага и метнах фотоапарата и я помолих да снима, и да се държи здраво за скалата в името на науката и историята... Снимката, която се получи, и която читателят сега може да види на първо място в тази интернет страница, бе изображение на познатите ни вече графити. Издълбаната в скалите фигура, обаче бе защрихована в по-различен, от фреските при село Царевец, стил. Рисунката явно бе направена доста отдавна, защото скалната основа на места бе ерозирала и напукана. Тоест изображението бе издълбано в скалите преди появилите се следи от ветрова ерозия на горния скален пласт. Това означаваше, че древният художник бе рисувал тук преди стотици години. Стъпките в скалата, по които човек можеше да се изкатери до мястото на графита бяха силно изхлъзгани. Това неволно полиране на варовика бях виждал по популярните, катерачни маршрути на Лакатник и то бе в следствие на преминаващите през скалата голям брой алпинисти. Изхлъзганите стъпки под рисунката с еленчето при село Карлуково означаваха, че в миналото през тази скална ниша са преминавали често хора, а пътят водеше някак си само нагоре, към мястото на Еленчето... Неволно си помислих за популярното от туристическите справочници заглавие  "древно светилище" и това ме накара да потърся повече информация по въпроса.

След допитване до мои колеги пещерняци от клуб Хелектит, разбрах, че скалните рисунки около селата Карлуково и Царевец са изследвани през осемдесетте години на миналия век и че резултатите от това време са обобщени в сериозни научни трудове и статии. Изследователите предполагат, че най-старите рисунки може би са от преди времето на прабългарите, а други са от средновековието. Днес тази информация представлява интерес не само за бъдещите изследователи, но и за хората, които биха посетили скалните рисунки с цел туризъм, ново знание или обучение. Широкото общественото обявяване на подобни артефакти от миналото, обаче би предизвикало интереса и на недобронамерени към нашата култура и история хора. Регулярните посещения на туристи, в пещерите на скалните рисунки, също биха унищожили направеното от ръката на древния творец. Съпоставяйки "светлата" и "тъмната" страна на проблема с моите колеги решихме следното:  Да насочим усилия към проект, чиято цел е представянето на автентичността на района пред по-широка туристическа аудитория и същевременно предпазване на оригиналите на скалните рисунки от масово посещение. Сполучливите копия на Казанлъшката гробница и Боянската църква ни дадоха надежда, че и ние може да направим същото в района на селата Царевец, Кунино или Карлуково. По този начин перлите на нашата история ще достигнат лесно до търсачите на приключения и знания за древните времена, а същевременно следите от миналото ще останат непокътнати, и за хората след нас.

Така се роди идеята за "Долината на скалните рисунки".

Розета - "соларен знак" и изображение на елен от района на село Царевец  

Розета или соларен знак от района на село Царевец Изображение на елен от района на село Царевец

 

ЦЕЛ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта „Долината на скалните рисунки” е туристически да интерпретира, съхрани и пригоди за дистанционно изследване, скалните изображения от долината на река Искър, намиращи се между градовете Мездра и Червен бряг.

Проектът обхваща скалния венец, край река Искър, в близост до село Царевец и карстовия масив между селата Кунино и Карлуково.

Дейностите, които искаме да реализираме и за които сме намерили вече частична подкрепа са:

1. Съхранение на информацията от скалните рисунки и публикуването и във вид удобен за пряко или дистанционно изследване.

Тази дейност включва:

1.1 Заснемане на максимален брой от скалните изображение, с обозначение на мащаба и приблизителното местоположение.

1.2 Направа на интернет база данни с висока резолюция, предназначена за достъп от съвременни и бъдещи изследователи. Снимките ще са публикувани с възможност за свободно сваляне в линка Фото.

1.3 Интернет база данни за научните трудове и статии, публикувани до този момент по темата и връзка с техните автори. Тази информация ще е оповестена в линковете: Статии по темата и За изследователи.

1.4 Руски и английски превод на публикуваната в сайта информация, даващи възможност за дистанционно изследване на скалните рисунки от чуждестранни учени и изследователи. Така ние българите също може да получим обратна връзка, има ли някъде по света подобни скални графити и може ли да се направи аналогия в епохите, историческите събития и стиловете между нашите и чуждестранните артефакти.

Пещера при село Кунино и скален венец над река Искър близо до село Карлуково   

Пещера от скалния венец при село Кунино Скален венец с рисунки при село Карлуково

2. Ново изследване на скалите и пещерите между Мездра и Червен Бряг за наличието на други скални рисунки, неизвестни до този момент.

3. Туристическа интерпретация на скалните рисунки.

Тази дейност по-детайлно включва:

3.1 Направа на документален филм, предназначен за телевизионно и интернет разпространение.

3.2 Направа на копия на скалните рисунки и поставянето на тези копия /+ описателна информация за тях/ на атрактивни туристически места от района на проекта. Предвиждаме различните копията да не са съсредоточени на едно място, а да са разпръснати в даден район и тяхното последователно намиране от страна на туристите да е чрез логиката на приключенската игра "Намери съкровището от долината на Искъра". Информация за местата на поставяне на копията на скалните рисунки може да се види чрез линка:

4. Разработване на маршрути за вело, воден и пешеходен туризъм, чрез които в приключенски стил може да бъде посетен района на скалните рисунки.

Тази дейност включва:

4.1 Описание на туристически маршрути за каяк по река Искър в районите на: Черепишки манастир, село Брусен - Струпешки манастир - град Роман, село Кунино - село Карлуково - село Реселец.

4.2 Програма за регулярни записвания в пролетния, летния и есенен сезон за еднодневни и многодневни водни походи, преминаващи покрай местата на скалните графити.

4.3 Описание на вело маршрут по линията: град Мездра, село Царевец, Струпешки манастир, град Роман, село Кунино, пещера Проходна, Каньона на село Реселец.

4.4 Описание на маршрути за пешеходен и приключенски туризъм в района на село Кунино, село Камено Поле, каньона на Задънен Дол, каньона на Реселец.

Описанието на маршрутите ще е по релефни дадености, интернет карти, фото и видео. Информацията за туристическите маршрути ще е публикувана в линка Туризъм в района.

 

защо са необходими спешни мерки по съхранение на обекта

Открийте приликите и разликите в публикуваните по-долу снимки и ще разберете, защо са необходими навременни действия за съхранение на скалните рисунки.

И на двете снимки е показана една и съща скална рисунка. Лявата снимка е правена по-време на първите изследователски експедиции в периода 1970 -1980, а дясната е по-съвременна – от началото на нашето столетие. Както се вижда, за кратък миг от историческо време, скалната рисунка силно е повредена. Контурите са очертани с маркер, за по-добро виждане или фотографиране, а също така са добавени „пресни надписи” и обгаряния от свещ по стената около скалния графит.

В момента „Туристическо посещение” на скалните рисунки на Царевец се предлага от няколко туристически агенции. Тази тенденция със сигурност ще се засилва. Масовия туристически поток естествено ще допринесе за бързото унищожаване на част от най-достъпните изображенията. Варианта, в който пещерите да са затворени с метални решетки и достъпа до тях да бъде под ключ със сигурност ще разруши автентичността на района, както бе сторено при социализирането на някои археологически паметници в източни Родопи.

В този контекст една от дейностите на нашия проект е свързана с направата на скално копие на най-атрактивните рисунки и поставянето му в район с лесен достъп, близо до истинския обект или до посещавана туристическа пътека. Този принцип на пресъздаване на ценни исторически картини е отдавна известен в България и е успешно приложен в обекти, като Казанлъшката гробница и Боянската църква. Така туристите ще наблюдават максимално автентична картина и няма да се разрушава първоизточника на изображенията.

 

подкрепа за проекта

До края на 2013-та година сме осигурили финансиране за следните дейности:

  • Разработване на маршрути за воден, вело и приключенски туризъм в района на скалните рисунки. Тази дейност се покрива от бюджета на клуб Еделвайс за периода 2011-та - 2013-та години.
  • Интернет представяне на проекта, видео и фото описание на част от дейностите, фото заснемане на скалните рисунки и създаване на база данни за свободен достъп с възможност за пряко или дистанционно изследване.
  • Видео заснемане на част от епизодите за филма по проекта.

Последните две дейности през 2013-та година се подкрепят частично от Дарителската програма за опазване на природното и културно наследство на MOTO-PFOHE.

 

През 2014-та година предвиждаме:

  • Изработване на копия на скалните рисунки върху каменни плочи от вида на седиментните /утаечни/ скали. В момента сме разделили скалните изображенията по теми и от всяка тема ще направим копие на най-сполучливите или най-важните рисунки и древни скални надписи.
  • Разработване на сценариен план за поставяне на копията, който да е в стил на приключенска игра тип Мисията: Елемент от първото копие ще сочи пътя към местоположението на следващата рисунка. Така посетителите ще са заинтригувани от разглеждането на цялата колекция от копия на скални рисунки и старинни надписи.
  • Поставяне на копията на рисунките в районите на пещера Проходна - Карлуково, каньона при село Кунино, центъра или двора на църквата на село Царевец, пещерна ниша в близост до ридовете Говедарника и Среднио Камик при село Царевец. Целта е копията на рисунките да са поставени близо до известен туристически маршрут и да са далеч от местата, където са оригиналите на рисунки. Така се надяваме да запазим оригиналите, въпреки тяхното привидно популяризиране.
  • Заснемане на цялостен филм или отделни епизоди, посветени на скалните рисунки в зависимост от набраните средства.
  • Привличане на туристи, които предвождани от наши водачи, с лодка или колело преминат през "Долината на скалните рисунки".

 

Една от пещерите при село Царевец с място на скален надпис от 15 век   

Заснемане на скалните рисунки при село Карлуково през 2013 година   

Пещера със скални рисунки и скални надписи при село Царевец, Мездра Заснемане на скалните рисунки при село Карлуково

 

за контакт

Всеки който желае да помогне при реализацията на проекта може да се свърже с нас адрес:

hristo@adventure-bulgaria.org или телефон 0878 104669,

Христо Христов - автор и координатор на проекта.