Алпийски клуб Еделвайс

 

снимки от дОЛИНАТА НА СКАЛНИТЕ РИСУНКИ

Район "Средния Камик" - Фотоалбум 1

Средния Камик при село Царевец Района на "Среднио Камик" при село Царевец.
 

 

 
Река Искър Река Искър в района на скалните рисунки при село Царевец.
 

 

 
Изображение на човешка фигура от района на село Царевец Човешка фигура наречена, от някои изследователи "Шаманката". Художественото оформлението на краката и тялото наподобяват стила на рисунка върху керемида, намерена в Мадара.
 

 

 
Скална рисунка на сърна или елен Част от "ловна сцена". Вероятно изображение на сърна, сръндак или елен със стилизирани рога
 

 

 
Скална рисунка на ловна сцена Композиция от изображения на сърни и елени, която някои изследователи на рисунките оприличават на "ловна сцена". Интересна част от цялостната картина е кръстът, който допълнително е вкопан по средата на "сцената".

Възможно е издълбаването на този християнски символ да е с цел игнориране на езически ритуал или свято за "езичниците" място. Ако така може да се интерпретира видяното, то рисунките на животните са направени преди или в началото на периода на разпространение на християнството по нашите земи.

 

 

 
Скална  рисунка на елен с малко от района на село Царевец Елен със своето малко. Изображението, въпреки защитеното от дъжд и вятър място, на което е нарисувано е силно ерозирало от времето. По този признак може да се счита, че тази рисунка, в сравнение с предходната "ловна сцена" е издълбана доста по-отдавна във времето.
 

 

 
Древни скални фрески Точкови и мрежести изображения. Възможно е тези скални фрески да са вид бройна система, примерно на животни или реколта.  Една от хипотезите за мрежестите изображения е календарна схема за отмерване на време.

Възможно е резките и точките да имат корено различна символика от споменатата.

 

 

 
Точково скално изображение Оградено точково изображение. Брой животни в ограда или стадо е възможна, но непотвърдена с други данни хипотеза.
 

 

 
Точковите изображения според степента на ветрова ерозия е възможно да се причислят към най древните скални рисунки от района. Върху някои рисунки, в последствие са издълбавани други фигури.  
 

 

 
Соларни символи от района на село Царевец Свастики, които могат да се възприемат, като соларни символи, характерни за периода преди разпространението на християнството по нашите земи.

Друга хипотеза вижда в тези изображения символи на кръстове и знаци, характерни за християнската  религия.

 

 

 
Скална рисунка на Слънцето Соларен символ. Слънцето е боготворено в голяма част от предхристиянските религии, особено сред идващите от изток прабългари.
 

 

 
Скално изображение на водолюбива птица. Изображение на водолюбива птица от вида на щъркела или чаплата. От мястото на рисунката има прекрасен изглед към брега на река Искър.
 

 

 
Древен скален стенопис Древните творци на скални изображения, са имали абстрактно мислене, подобно на някои съвременни и модерни автори.
 

 

 
Древен скален графит Соларен символ, което се среща не само в района на село Царевец, но и в района на село Карлуково. Възможно е тези изображения да са родов символ или маркер на определена територия.

Друга хипотеза може да оприличава свастиката на календар или друга схема за отмерване на по малки периоди от време. Прабългарският календар, който е признат от ЮНЕСКО също има подобна форма и разграфяване.

 

 

 
Рисунка на елен или сърна със защриховано тяло.

По-голяма част от изображенията на животни в района на "Среднио Камик" с ширина или височина между 5 и 20 сантиметра.

 

 

 
Изображение на човекоподобно същество Човекоподобно същество.
 

 

 
Скална рисунка на елен от село Царевец Изображение на елен с ясно изразени рога и незащриховано тяло.
 

 

 
Каменна украса - древна скална рисунка Каменна украса, древна карта или друго абстрактно изображение от района на село Царевец.
 

 

 
Местността Средния Камик при село Царевец Средния камик - следва продължение