Алпийски клуб Еделвайс

 

снимки от дОЛИНАТА НА СКАЛНИТЕ РИСУНКИ

Район "Средния Камик" - Фотоалбум 2

Пещера в района на Среднио Камик Входът на голямата пещера в ридът "Среднио камик. Тя е разположена на нивото на речната тераса на река Искър. В тази най-голяма скална ниша почти липсват графити. Фреските са съсредоточени преди всичко в другите по-малки пещери, чиито входове са разположени по-високо от равнината на речната тераса.
 

 

 
Ндписът и графитът на "Брат Томе" от района на село Царевц. Човешка фигура и скален надпис.
 

 

 
Скален графит на човешка фигура. Човешка фигура.
 

 

 
Древен шаман, кукер или изпълнител на ритуален танц? Подобна интерпретация може да причисли графита към предхристиянската епоха.

Възможно е обаче Рогата и Опашката в изображението да символизират "Дяволът", който е "библейски герой". Ако така се тълкува това изображение, то рисунката може да се причисли към периода на разпространение на християнството по нашите земи.

 

 

 
Човешка фигура с лък Човешка фигура с лък. Стилът на изображението, като оформление на краката е близък до рисунка по керемида, намерена в Мадара и публикувана от Овчаров, Д. 1982. Български средновековни рисунки – графити, С.

 

Средния камик - Фотоалбум 1

Още фотографии от Долината на скалните рисунки