Алпийски клуб Еделвайс

 

снимки от дОЛИНАТА НА СКАЛНИТЕ РИСУНКИ

Скални рисунки от църквите на селата Царевец и Струпец

Новата църква в село Царевец Новата църква в село Царевец.
 

 

 
Старата църква в село Царевец Старата църква в село Царевец, която се предполага че е построена преди повече от 800 години.
 

 

 
Каменен иконостас в старата църква на село Царевец Скалния иконостас на старата църква в село Царевец.
 

 

 
Скален надпис от старата църква при село Царевец. Трудно забележима скална рисунка на кон от външната стена на старата църка при село Царевец. Изображението е силно ерозирало и плитко издълбано в сравнение с надпис, направен от един от поповете върху външните стени на светата обител.
 

 

 
Място на скалните рисунки на стената на старата църква в село Царевец.
 

 

 
Скални точки от стената на църква при село Царевец Изображение на група от точки, върху стената на старата църква при село Царевец. Подобни изображения има и в близките до селото пещери.
 

 

 
Скален надпис на църквата при село Царевец Добре запазен и дълбоко изкопан скален надпис на стената на старата църква в село Царевец. В надписът се чете името на един от "божиите служители".
 

 

 
Струпешкия манастир Струпешкия манастир.
 

 

 
Река Искър при село Царевец Река Искър при село Царевец.  
 

 

 
Старата църква на Струпешкия манастир Старата църква на Струпешкия манастир.
 

 

 
Стенопис от Струпец Стенопис от старата църква на Струпешкия манастир. След реставрацията, върху иконата, от "съвременен автор" е издълбано изображение на кон.

Вгледайте се внимателно в снимката и ще откриете под задните крака на  коня старо и умалено изображение на по-отдавна нарисуван кон. Този кон е залят с боята на последната реставрация на стенописа.

Възможно е скалните изображения на животни, издълбани върху стените на църквата и иконите да отразява във времето "сблъсъка" между християнските и езическите символи.