Алпийски клуб Еделвайс

 

снимки от дОЛИНАТА НА СКАЛНИТЕ РИСУНКИ

Район на селата Карлуково и Кунино

Село Кунино Село Кунино.
 

 

 
Пещери в скалния венец над река Искър при село Кунино Пещери в скалния венец над река Искър между селата Кунино и Карлуково.
 

 

 
Река Искър при село Кунино Скални арки и кули над река Искър между селата Кунино и Карлуково.
 

 

 
Скална рисунка на Елен от село Карлуково Най-запазеното изображение на елен от района на село Карлуково.
 

 

 
Скалния венец на пещерите с  рисунките Скален венец при село Карлуково, където се намира пещерата на скалните рисунки.
 

 

 
Зид на укрепен хълм или крепост Стар зид на крепост или укрепен хълм от времето на римската империя.
 

 

 
Скален венец над река Искър при село Карлуково. Долината на река Искър при село Карлуково.
 

 

 
Древен скален надпис Скален надпис от пещерата с рисунките
 

 

 
Скално изображение на мрежеста фигура Издълбано в скалата, мрежесто изображение от района на Карлуково.
 

 

 
Древен скален графит от района на село Карлуково Скална гравюра, свастика или "карта" от пещера в района на Карлуково.
 

 

 
Следи от човешка дейност в една от карлуковските пещери Следи от човешка дейност в една от пещерите на скалните рисунки при Карлуково. По степента на изветряване и ерозия на прорезите в скалата, може да се счита, че изображението не е дело на съвременен автор.
 

 

 
Река Искър и скалите между Кунино и Карлеково Река Искър в района на скалните рисунки.
 

 

 
Изображение на елен от района на Кунино - Карлуково Големината на изображението съвпада, по размери, с повечето рисунки на елени от района на село Царевец.

Разликата между елена от Карлуково и елените от Царевец е начинът на рисуване и стилът на защриховане на тялото.

следва продължение