Алпийски клуб Еделвайс

 

снимки от дОЛИНАТА НА СКАЛНИТЕ РИСУНКИ

С каяк по река Искър

Река Искър около село Царевец Река Искър при село Царевец.
 

 

 
Река Искър около ж.п. гара Ослен Река Искър около ж.п. спирка Ослен
 

 

 
Река Искър около ж.п. спирка Синьо Бърдо Река Искър при ж.п. спирка Синьо Бърдо.
 

 

 
Рекскър в района на село Струпец Речното корито при лятно маловодие в района на село Струпец.
 

 

 
Река Искър в района на село Кунино Реката и скалите около село Кунино.
 

 

 
Река Искър между Кунино и Карлуково Спускането с лодка в "Долината на скалните рисунки" може да е еднодневно приключение или многодневна експедиция.
 

 

 
Спускане с надуваем каяк Каякът е една от най-подходящите лодки за водно пътешествие по тези места. Река Искър в районите на Кунино, Карлуково и Реселец е относително спокойна, но има опасни участъци, като бентове и колони на мостове, към които не трябва да се подхожда лекомислено от лодкарите.
 

 

 
Подходящ старт за лодките Стартът на водното спускане по река Искър, близо до село Брусен.
 

 

 
Река Искър при село Царевец Река Искър през лятото. Тук част от водите на реката са отклонени към ВЕЦ при село Брусен.
 

 

 
Мост над река Искър Един от ж.п. мостовете при село Карлуково, който е потенциално, опасно място за лодкарите.

Мостът е построен диагонално на основното речно течение и двойните колони спират плаващите по реката дървета като бариера.  Желателно е да се направи предварителен оглед и ако се налага да се заобиколи препятствието по суша.

 

 

 
Опасност в реката Искъра, течащ между градовете Мездра и Червен бряг не е буйна река, но има участъци с паднали във водата дървета. Тези естествени бариери, които препречват линията на основните течения, могат да бъдат опасни за самостоятелни пътешественици с неголям опит в речните спускания, които са примамени от привидно спокойния характер на реката.
 

 

 
Брод по река Искър Есенен брод през река Искър в района на село Царевец.
 

 

 
Тиймбилдинг задача с лодки в района на Карлуково Тиймбилдинг задача с лодки, реализирана в района на Карлуково
 

 

 
Пещерите при село Кунино Входове на пещери в скален венец над река Искър при село Кунино.
 

 

 
С каяк в Искърското дефиле Спускане с лодка в по-буйна вода може да се осъществи в района на Искърското дефиле около село Лакатник.
 

 

 
С каяк между Кунино и Карлуково

Снимки от рафтинг по река Искър

Спускане с каяк по река Искър - описание на  програма за приключенски туризъм.

Рафтинга по река Искър - описание на туристическа програма.