Алпийски клуб Еделвайс

 

СТАТИИ ЗА ДОЛИНАТА НА СКАЛНИТЕ РИСУНКИ

 

Проектът "Долината на скалните рисунки" е награден от Дарителската програма на MOTO-PFOHE за опазване на природното и културно наследство на България - 2012

 

 Скални рисунки на елени от село Царевец Старинна скална фрезка от долината на река Искър

Скалните рисунки при село Царевец предизвикват научен интерес през 1962 година, когато е тяхната първа публикация. В последствие спелеолози откриват и други скални рисунки в околните пещерни ниши. Мнението на изследователите от онова време е, че върху скалите са насложени рисунки и надписи от различни епохи. Издълбаните в скалите изображения на конници, тотемни маски, стрелци с лъкове, елени, коне, слънчеви символи и свастики е възможно да бъдат датирани като стил от праисторическо време до татарските нашествия в България в началото на ХVI век и граматическите школи в Царевец, които са два века по-късно. Много от рисунките показват родство с древнотюркското наскално изкуство от Централна Азия и изследователите не отхвърлят идеята за техния прабългарски произход. Някои знаци, намерени в Царевец, се покриват с тези от Плиска, Преслав и Мадара от времето на Първото българско царство. Това са част от заключенията на проучвателни експедиции, проведени в района на село Царевец между 1965-та и 1988-ма години.

През 2008 година при проучване на скални венци в района Карлуково, нашият екип попадна на изображения, подобни на тези от района на село Царевец. Оказа се че тези скални рисунки на елени са известни на наши колеги - спелеолози от 1997 година. Находката до този момент не е популяризирана, за да бъде предпазена от иманярски и други повреди.

Районите на Царевец, Кунино и Карлуково се намират сравнително близо един до друг по поречието на Искъра. Възможно е бъдещото изследване на Карлуковския район да даде нова информация за рисунките и старинните надписи при село Царевец.

По темата до този момент има няколко статии и два научни труда, писани в периода 1982 - 1984 години. Откритата от нас литература, до която има свободен достъп в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методи" в град София е:

  • Мичев, М., Скални надписи и рисунки при село Царевец, Врачанско - Списание Археология, VІ, 1964, 2, страници 34-38
  • Трантеев, П., Трантеев, Б., История върху камък. - Списание.Турист, 1971, 12, страници 4-5
  • Мичев, М., Неизвестен пещерен манастир във Врачанско. - Списание Векове, 1974, кн.2-3, страници 85-91
  • Богданов, С., Скални надписи при с. Царевец, Врачанско. - Списание Векове, 1976, 3, страници 48-58
  • Николов, В., За скалния надпис на "Брат Томе" при с.Царевец, Врачанско. - Списание Векове, 1980, 1, страници 69-70
  • Антонов, Г., Изследване на старинно наскално изкуство от долината на река Искър - 1980.

Посочените статии обхващат скалните рисунки при село Царевец. Част от тях сме публикували и в тази интернет страница.

Статии, фокусирана върху скалните рисунки при село Карлуково са:

Научни трудове на тема "Скалните рисунки в България" са:

  • Овчаров, Д. 1982. Български средновековни рисунки – графити, С.

  • Аспарухов, М. 1984. Средновековни графити от северозападна България, В : Интердисциплинарни изследвания, кн. ХІ – ХІІ, С.