Алпийски клуб Еделвайс

 

снимки от дОЛИНАТА НА СКАЛНИТЕ РИСУНКИ

Район "Говедарника" - Фотоалбум 1

Район Говедарника при село Царевец Скалния рид "Говедарника" при село Царевец.
 

 

 
Пещера със скален надпис Една от пещерите в района на "Говедарника" и мястото на скален надпис, датиращ Татарско нашествие по нашите земи през 1516-та година.
 

 

 
Скален надпис от 15-ти век. Надпис, който според изследователя Стоян Богданов* е издълбан по време на Татарското нашествие през 1516-та година и в съвременен превод гласи:

"Всичко бягаше от татарите, а тоя юнак бе вестител на беда. Събра хората и ги спаси. Бе някой си юнак на име Вълко.

Написа Доброслав. Аз не бягах защото ми давате копие /харвъ/. Не се боеше народът"

* /Богданов, С., Скални надписи при с. Царевец, Врачанско. - Списание Векове, 1976, 3, страници 48-58

 

 

 
Скална рисунка на "български юнак" от село Царевец Автопортрет на автора на споменатия по-горе текст. Копието и лъкът са бойните доспехи на населението от онова време.
 

 

 
Старинни рисунки на елени от района на Говедарника Рисунки на елени от района на Говедарника. Тези изображенията на животни, като степен на ветрова ерозия на резките, изглеждат доста по стари от надписа за татарско нашествие, който според изследователя Богданов е издълбан през 1516-та година.
 

 

 
Долината на скалните рисунки - проект на клуб Еделвайс. Наслагване на изображения от различни видове и може би от различно време върху едно "художествено платно" от камък.
 

 

 
Скална рисунка на елен от село Царевец Най-голямата скална рисунка на елен от района на Говедарника при село Царевец. Изображението е широко около 40 сантиметра. Другите рисунки на елени са сравнително по миниатюрни - около 10 сантиметра ширина. Подобен "малък" елен се вижда на снимката в дясно. Тялото и на двата елена е защриховано. Около фигурата на големия елен има изрисувани множество изображения на клонки.

Контурите на големия елен са допълнително оцветени от съвременен посетител или изследовател с молив или химикал. Навярно това е направено с цел по-лесно заснемане на изображението или разпознаването му от посетители. Предполагаме, че това маркиране е направено от изследователи на рисунките в периода 1974 - 1990 години.

 

 

 
Скална гравюра от пещерите при село Царевец Скална гравюра
 

 

 
Соларен знак от района на Говедарника при село Царевец Изображение, което може да бъде причислено към соларните знаци. Подобни скални рисунки са често срещани в района на Царевец и двете пещери с надписи при село Карлуково.
 

 

 
Скални гравюри и надписи от България Групи от точки оградени със затворен контур. Една от хипотезите за смисъла на точковите изображения вижда в тях бройна система на домашен добитък или брой животни от диво стадо. Името на рида "Говедарника" накланя везните в тази посока, но никъде по стените няма изрисувано изображение на животно, като кравата или овцата.
 

 

 
Скални рисунки на конници от село Царевец, Мездра. Рисунки на конници от пещера в ридът Говедарника.
 

 

 
Скален графит на конник в ридът Говедарника Конник с разперени ръце. Контурите на изображението са очертани с молив или химикал навярно през 70-те или 80-те години на миналия век, навярно за по-добро виждане или фотографиране. Под конника се наблюдава човекоподобна фигура с дълга, странична черта врязваща се в главата.

Ако двете изображения са част от една художествена композиция, навярно може да се тълкува, че конникът е забил копие в главата на жива мишена или чучело. Разперените ръце на конника подсказват позата на победител и майсторка езда.

Възможно е изображението да пресъздава бойна сцена или ритуал, включващ изкусна езда и мятане на копие по цел. Каквото и да е тълкуването на скалната рисунка, основния извод от видяното е, че хората населявали тези места са използвали активно конете, като средство за предвижване, лов или война. По този признак може да се търси отговор на въпроса, в кои времена най-вероятно е направена скалната рисунка.

 

 

 
Скална рисунка на обърнат с главата надолу конник Скална рисунка на обърнат с главата надолу конник. Възможно е това да е образа или символа на "победения" в битка ездач.
 

 

 
Скална рисунка на кон с поводи Повечето изображения на конници са с ширината между 10 и 15 сантиметра. Всички коне с конници са обърнати с главите на ляво.

Скални рисунки на кон могат да се видят и по външната стена на старата църква в село Царевец. Според изследователите църквата е построена преди повече от 800 години. Тоест изображенията на коне са или от онова време, когато християнската религия вече е била разпространена по нашите земи или от пред християнката епоха. Скалните рисунки на коне не са характерни за църквите и тяхното наличие върху външните стени на "светата обител" може да се тълкува, като "протест" на последователите на езичниците срещу новата религия.

 

 

 
Средновековен скален надпис "Писа Бею да се знае коги бегахь ..." Според изследователя Стоян Богданов, този надпис отново може да се отнесе към времето на татарските нашествия по нашите земи през 16-ти век.

Интересен е фактът, че надписът е издълбан /насложен/ върху по-старо изображение на елен.

 

 

 
Скален графит заснет от клуб Еделвайс Скална рисунка на животно с еленови рога и защриховано тяло.  Изображението е трудно забележимо и силно ерозирало. Нарисувано е доста по схематично в сравнение с другите елени.
 

 

 
Скална рисунка на Елен от село Царевец Графит на елен, издълбан върху скала, която в последствие е ерозирала и се е напукала.

Множеството рисунки на елени в района подсказват, че тук или често е имало елени, които са наблюдавани от хората в дива среда, или елени са гледани в ограда, както в съвременните ловни стопанства, или е имало обичай свързан с лов или почитане на елените.

Известно е, че прабългарите или народите, от които те произлизат са почитали коня. Кои народи обаче са почитали или боготворяли елена? Възможно е традицията за рисуване на елени в пещерите при село Царевец да започва много преди пристигането на прабългарите по нашите земи.

В този контекст, скалните рисунки при село Царевец са достойно поле за изява на бъдещите изследователи...

Следва продължение